האתר הבלתי רשמי של ועדת התקינה לשימושיות של ההתרעות במערכות רפואיות

עדכון ‏03 דצמבר 2009

מסמכים שאושרו על ידי הוועדה הטכנית 1817

טרם

מסמכים עדכניים

·         מצגת פעילות וועדה 181701 בפני וועדה 80102

·         ביקורת להצעה של וועדה 80102 – בטיחות ציוד רפואי - לאימוץ פרקים 6 ו-8 של התקן 60601-1

·         הצעה לסיכום פעילות הוועדה

·         שאלון לסקר עמדות המשתמשים בהתרעות בהבטי בטיחות-סיכונים

·         מדריך לצרכן של מערכת התרעה רפואית - 23 בנובמבר 2008

קישורים נוספים

·         דף קשר של חברי הוועדה

 

מסמכים ישנים

·         אבני דרך לסיכום פעילות הוועדה

·         התייחסות של פרופ' יונה מהלר להערות של אבי הראל לתקן הבינ"ל 60601-1-8

·         התייחסות של יוסי פרי פז לתועלת של התקן הבינ"ל 60601-1-8

·         גירסא אינטראקטיבית של 60601-1-8

·         גירסא אינטראקטיבית של התרחישים עם קישורים ל-60601-1-8

·         פרוטוקול ישיבת הוועדה ב-3 באפריל 2008

·         תוכנת הדגמה לתכונות העיקריות של התקן המוצע

·         תיאור תמציתי של התכונות המודגמות בתוכנה ההדגמה הנ"ל

·         נושאים לדיון בישיבה של ה-3 באפריל 2008

·         Sep. 7, 2007 נייר עבודה - תרחישים להתרעות קוליות

·         נייר עבודה - הצעת תקן יסוד להתרעות קוליות

·         הצעה לסדר יום לישיבה ראשונה של וועדה 181701

 

  המעוניינים להשתלב בתהליך התקינה מוזמנים לפנות אל standards@upaisrael.org