תוכנת הדגמה לדרישות השימושיות של התרעות של מוניטורים רפואיים

גירסא שניה - מערכת עם מוניטורים רב-חיישניים ועם מרכז בקרה

גירסא זו הוכנה על בסיס הערות של יוסי פרי-פז לגירסא הראשונה, תוך ישום לקחים מהשימושיות של הגירסא הראשונה.

להורדת הגירסא - MedicalAlarms.exe

תכונות של התקן המוצע המודגמות בתוכנת ההתרעות

מטרה

התוכנה מדגימה את אופן השילוב בין התרעה בצלילים לבין אינדיקציות חזותיות לגבי מצב המערכת והחולה

סוגי מערכות

התוכנה מדמה מוניטור המחובר לחולה, יחידת התרעה המבוססת על מספר חיישנים, וכן מערכת הכוללת מספר מוניטורים ויחידת בקרה מרכזית במוקד, במצב של מערכת מבוזרת.

אופני סיכון

התוכנה מדגימה את האינטראקציה במצב התרעה מתמשכת ובמצב של נעילת התרעה לאחר ארוע חולף.

התאמה למגבלות ערוץ השמע

המערכת אינה מספקת התרעה ספציפית לחיישן. מאפייני ההתרעה הקולית מתייחסים אך ורק אל רמת הסיכון לחולה. במקרה של התרעה קולית, המשתמש יכול לזהות את החיישן שגרם להתרעה על פי מאפיינים חזותיים של החיישנים.

נתונים המגדירים את עיתוי וסוג ההתרעות‎

ההתרעות מוגדרות ברמת החיישן הבודד, על פי שני פרמטרים המגדירים סף לגבי סוג הסיכון: נמוך ובינוני, וכן על פי מאפייני סף של נעילה בעקבות ארוע חולף.

הפרמטרים מוגדרים במונחים של אחוזון מהאוכלוסיה, כאשר ערכי הסף מחושבים על פי פונקצית התפלגות המוגדרת בטבלה שהיצרן אמור לספק.

הפרמטרים הללו מוגדרים בשלש רמות: ברמת יצרן הציוד, ברמת היחידה, וברמת החולה.

מניעת טעויות כיול ערכי סף

התוכנה מוודאת שהמשתמשים לא ישכחו להגדיר את הערכים ברמת המנהלה, ואינה מאפשרת הפעלת המוניטורים לפני שאלו הוגדרו כסטנדרד של המחלקה.

ברמת המכשיר, התוכנה מתריעה במצב שהערכים הסטנדרטיים לא הוגדרו במוניטור.

ברמת החולה, התוכנה מציבה אוטומטית את ערכי המנהלה בזמן החיבור, ומאפשרת שינויים ספציפית למצב החולה

התוכנה מתריעה כאשר הערכים שהוצבו לחולה הם חריגים ברמה שמאפשרת החמצת התרעה במצבים קריטיים או הצפה בהתרעות שווא.

אינדיקציה לתקינות הצופרים

בשלב איתחול היחידה לאחר חיבור לחולה ולאחר סיום מצב פעולה שקטה, התוכנה משמיעה סדרת צלילים שמעידה על תקינות ההתרעה הקולית.

אינדיקציה שקטה למצב המערכת

המשתמש יכול לוודא שהמערכת במצב ניטור בעזרת בסיס נורית שמותקנת במקום בולט בראש היחידה.

התרעה בצלילים במצבי סיכון לחולה

התוכנה מפיקה צלילים במבנה של 3 צלילים במצב של סיכון בינונו ומבנה של -5 צלילים במצב של סיכון גבוה.

התוכנה מדגימה את האפקט של הגדלת התדר והגדלת צפיפות הצלילים כאינדיקציה כאינדיקציה לחומרת הבעיה המצטברת לאורך זמן הנעילה.

השתקת צלילי ההתרעה

במצב של התרעה מתמשכת, המפעיל יכול להשתיק את הצליל.

המשך ניטור לאחר השתקה

פעולת ההשתקה מתבטלת אוטומטית בכל פעולה של איתחול המערכת.

במקביל להשתקה, נורית ההתרעה מהבהבת בכדי להזכיר למשתמש שהמערכת פועלת במצב שקט.

נורית ההתרעה מהבהבת בקצב מהיר כל זמן שהחולה נמצא במצב סיכון, ועוברת לקצב איטי לאחר שהחולה יצא ממצב סיכון.

איתור תקלות במערכת השמע

במקביל להתרעה הקולית, התוכנה מציגה אינדיקציה חזותית במצבים בהם נדרשת ההתרעה הקולית

כמו כן, התוכנה מדגימה כיצד ניתן להתריע במקרה של גילוי אוטומטי של מצב תקלת שמיעה

יחידת הבקרה המרכזית

יחידת בקרה מרכזית מקבלת מהמוניטורים מדדים מנורמלים על פי הגדרת ספי הסיכון, ומפיקה התרעה קולית יחידה, על פי החולה בעל רמת הסיכון המירבית.

‎מניעת טעויות בתפעול הפקדים

תפעול היחידה מבוסס על שלשה מתגים דו-מצביים, שהמצבים שלהם מוגדרים בתוכנה.

המתגים ניתנים להפעלה אך ורק במצבים בהם המתגים רלבנטים.

המתגים כוללים אינדיקציה להבחנה בין מצב בו ניתן להפעיל אותם בין מצב בו לא ניתן להפעיל אותם.

במצבים של חריגה מתהליך שגרתי, היחידה דורשת את אישור המפעיל, על מנת לוודא שהחריגה היא ביוזמת המפעיל ולא בטעות.

אימון הצוות הרפואי‎

התוכנה מאפשרת למשתמשים ללמוד את מאפייני ההתרעות בדרך של התנסות, על ידי בחירת תרחישים מוכנים מראש והפעלת סימולטור שמדמה תהליכי מדידה ומייצר תגובות של התרעה.