וועדת תקינה לשימושיות של התרעות קוליות ברפואה

הצעה לסדר יום לפגישת ההקמה

 1. הצגת חברי הוועדה
 2. חוי (רכזת הוועדה) - הצגת מכון התקנים, תהליך התקינה, סוגי תקינה, משמעות ותוקף התקן, תהליך ההסמכה, וכיו"ב
 3. אבי – הצגת וועדת התקינה לשימושיות, מטרות התקינה ויעדים
 4. אבי - הצגת התקינה הקיימת (סימוכין 2 למטה)
 5. יוסי – הצגת התקן הבינלאומי 60601-1-8 (סימוכין 1 למטה)
 6. דיון – האם התקן הבינלאומי מתאים ומספק?
 7. אבי – הצגת ההצעה לעקרונות השימושיות
 8. דיון – הערות של יואל ושל יובל להצעת העקרונות
 9. דיון - גיבוש רשימת תרחישים דוגמת הרשימה של וועדה 181702 שישמשו למבחן תוצאות (benchmark) לתחום הרפואי
 10. דיון - האם לאמץ את 60601-1-8 כלשונו? האם התקן עונה על הבעיה במלואה? אם יש הסתייגויות - האם ראוי שבשלב ראשון נאמץ את התקן כפי שהוא - ונדון בהסתייגויות מאוחר יותר
 11. דיון - האם ההצעה לעקרונות השימושיות הנ"ל יכולה להוות בסיס לתקן משופר לאזעקות בתחום הרפואי? אם כן, האם וכיצד נוכל להכין גירסא משלנו לתקן ספציפי לתחום הרפואי?
 12. דיון בענייני מנהל:
  1. האם יש מקום לפרסם מסקנות ביניים בגדר של הצעות לתפוצה רחבה, כגון, חברי איגוד מקצועי?
  2. האם ראוי, לצורך שיפור התקשורת ביננו, להעלות את רשימת הקשר (כולל מספרי טלפון) של חברי הוועדה לאתר האינטרנט הבלתי רשמי   http://www.usability-standards.com
  3. האם ראוי ורצוי להעלות לאתר מסמכי ביניים, כולל דעות חברי הוועדה?

סימוכין - תקינה קיימת

 1. פרק 7  http://deseng.ryerson.ca/y/pub/Learning/7-AudioAndVoiceAlarms.pdf 
  של ה- FAA Human factors design standard http://deseng.ryerson.ca/xiki/Learning/Main:Human_factors_design_standard
 2. תקן  ISO/IEC 60601 Medical electrical equipment – 2006: Part 1-8 - General requirements for safety (הועבר לחברי הוועדה באימייל)