ועדת המומחים 181703 לתקינה לשימושיות של התרעות בחדרי בקרת כורים גרעיניים

עדכון ‏20 נובמבר 2009

 הדגמת הבעיה (הועבר על ידי פרופ' יואל דונחין)

מסמכים שאושרו על ידי הוועדה הטכנית 1817

טרם

מסמכים עדכניים

·          הצעה לתכנית עבודה

מסמכים ישנים

·         הצעה לתרחישים לבחינת תקן התרעות

קישורים נוספים

·         דף קשר של חברי הוועדה

 

  המעוניינים להשתלב בתהליך התקינה מוזמנים לפנות אל standards@upaisrael.org