תכנית עבודה התקינה בנושא התרעות בחדרי בקרה - הצעה

יעדים

יעד א: בחינת התאמת התקן הבינ"ל להתרעות בכורים גרעיניים - ISO 62241

יעד ב: מותנה בתוצאת יעד א. כדלקמן:

·         במקרה של אימוץ התקן הבינ"ל כפי שהוא או עם שינויים - בחינת התאמתו לחדרי בקרה בישומים נוספים: מפעלים כימיים, תחבורה ...

·         במקרה של דחיית התקן הבני"ל - חיפוש אחר חלופה

תהליך

1.      הגדרת עקרונות היסוד. כנקודת התחלה, מוצע להתבסס על מסמך העקרונות נייר עבודה - הצעת תקן יסוד להתרעות קוליות

2.      גיבוש רשימת תרחישים שישמשו כבסיס להערכת התקן הנבדק. כנקודת התחלה, מוצע להתבסס על רשימת התרחישים  נייר עבודה - תרחישים להתרעות קוליות

3.      גיבוש קריטריונים להערכה, כגון במונחים של סיכונים והסתברויות

4.      הערות של חברי הוועדה לתקן המוצע

5.      סיכום ההערות ואישורן על ידי חברי הוועדה

6.      מסירה לאישור הוועדה הטכנית 1817