רשימת קשר - 181705

וועדת המומחים לתקינה לשימושיות של ההתרעות בחדרי בקרה

יו"ר - אבי הראל

ארגולייט בע"מ

054-453-4501

standards@upaisrael.org

חיים קורנפלד

קמ"ג - האיגוד הישראלי לאיכות

050-623-1876

kornfeld@actcom.co.il

ג'קי שטיינברג

חח"י

054-457-4079

04-818-2887

jeki.st@gmail.com

צבי שטראוכר

האיגוד הישראלי לארגונומיה

052-837-9175
04-838-3230

zstr@013.net

פרופ' יואכים מאיר

אונ' בן גוריון

 08-647-2216

joachim@bgu.ac.il

פרופ' רון קנת

אוניברסיטת טורינו - KPA

052-243-4491

ron@kpa.co.il

רכזת עינת שטיין

מכון התקנים

03-745-4020

einat_s@sii.org.il