ועדת המומחים 181702 לתקינה לשימושיות של התרעות קוליות במצבי חירום

מסמכים שאושרו על ידי הוועדה הטכנית 1817

טרם

מסמכים עדכניים

·          עיקרי תכנית הפילוט – השימושיות של התרעות קוליות

·          Sep. 7, 2007 נייר עבודה - תרחישים להתרעות קוליות

·          נייר עבודה - הצעת תקן יסוד להתרעות קוליות

מסמכים ישנים

·          הצעה לסדר יום לישיבה ראשונה של וועדה 181702

קישורים נוספים

·          דף קשר של חברי הוועדה

 

  המעוניינים להשתלב בתהליך התקינה מוזמנים לפנות אל standards@upaisrael.org