רשימת קשר

וועדת המומחים לשימושיות של התרעות קוליות במצבי חירום

יו"ר - אבי הראל ארגולייט בע"מ 054-453-4501 standards@upaisrael.org
חיה אטלס יועצת בטיחות 04-836 0319
054-9916464
hayaatlas1@bezeqint.net
שאול עטיה יעוץ לענייני פיקוד העורף 03-752 9016
050-895 8082
shaulatiya@gmail.com
פרופ' יואכים מאיר אונ' בן גוריון  08 647 2216 joachim@bgu.ac.il
ד"ר יובל ביתן אונ' בן גוריון 054-654 3210 ybitan@gmail.com
רכזת - חוי שראל מכון התקנים 03-646 5278 sarel@sii.org.il