וועדת תקינה לשימושיות של התרעות קוליות במצבי חירום

הצעה לסדר יום לפגישת ההקמה

 1. הצגת חברי הוועדה
 2. חוי (רכזת הוועדה) - הצגת מכון התקנים, תהליך התקינה, סוגי תקינה, משמעות ותוקף התקן, תהליך ההסמכה, וכיו"ב
 3. אבי – הצגת וועדת התקינה לשימושיות, מטרות התקינה ויעדים
 4. אבי - הצגת התקינה הקיימת (סימוכין למטה)
 5. דיון – האם התקן ANSI S18.1 מתאים ומספק? מה חסר? איך להשלים?
 6. אבי – הצגת ההצעה לעקרונות השימושיות
 7. אבי - הצגת ההצעה לרשימת התרחישים שישמשו למבחן תוצאות (benchmark) לתחום הרפואי
 8. דיון - האם ההצעה לעקרונות השימושיות הנ"ל יכולה להוות בסיס לתקן משופר לאזעקות?  
 9. דיון - כיצד להיערך להכנת התקן? כיצד נבדוק אותו?
 10. דיון בענייני מנהל:
  1. האם יש מקום לפרסם מסקנות ביניים בגדר של הצעות לתפוצה רחבה, כגון, חברי איגוד מקצועי?
  2. האם ראוי, לצורך שיפור התקשורת ביננו, להעלות את רשימת הקשר (כולל מספרי טלפון) של חברי הוועדה לאתר האינטרנט הבלתי רשמי   http://www.usability-standards.com
  3. האם ראוי ורצוי להעלות לאתר מסמכי ביניים, כולל דעות חברי הוועדה?

סימוכין - תקינה קיימת

 1. פרק 7  http://deseng.ryerson.ca/y/pub/Learning/7-AudioAndVoiceAlarms.pdf 
  של ה- FAA Human factors design standard http://deseng.ryerson.ca/xiki/Learning/Main:Human_factors_design_standard
 2. תקן  ANSI/ISA-18.1-1979 - (R2004) Annunciator Sequences and Specifications (הועבר לחברי הוועדה באימייל)