תקינה לשימושיות

אתר זה נועד לאפשר גישה לתקנים ולמסמכי תקינה בלתי רשמיים, שהנושא העיקרי שלהם הוא שימושיות.

המעוניינים לתרום לתקינה לשימושיות מתבקשים לכתוב אל אבי הראל info@usability-standards.com

קישור לאתר הבלתי רשמי של וועדת התקינה לשימושיות במכון התקנים

 

תו שימושיות

חברי הוועדה לאפיון ולישום תו שימושיות

מסמך רקע לישיבת הוועדה לאפיון ולישום של תו שימושיות

 

Usability Standards

Interaction Faults

Guide to Evaluating the Usability of Medical Alarm Systems

 

Standard proposals

הצעות לתקנים בעברית

מדריך להערכת תקני שמישות

קבוצות עבודה

בהכנה

  • התרעות במערכות רפואיות

  • מניעת טעויות מצב בתפעול מערכות

  


דף זה עודכן בתאריך 19 Mar 2015.