ישימות

הוכחת היתכנות

בדיקה ראשונית של ישימות המודל ההיברידי ביצעתי באמצעות תוכנה שפיתחתי בעזרת דלפי 5. התוכנה כוללת אלגוריתמים לנירמול (המרת טקסט מהיצוג החזותי-משתמע ליצוג הכרונולוגי-משתמע), ואלגוריתם לרה-ארגון (המרה ההפוכה בדומה לזה של יוניקוד).

בבדיקות הראשונות, האלגוריתמים מגיבים כראוי לפעולות שמחייבות רה-ארגון של הטקסט בתצוגה, (בעקבות הכנסת תוים או גריעתם ובעקבות שינויים בגודל חלון התצוגה), כאשר הבדיקה היתה לגבי פיצול קטע טקסט באנגלית בין שתי שורות, כאשר הכיוון הראשי היה מימין לשמאל.

אלגוריתם הרה-ארגון (מהיצוג הכרונולוגי ליצוג החזותי) כלל:

א.      שימור תוי הבקרה לשורה חדשה

ב.       קיפול שורות על פי אילוצי גודל מסך

ג.        היפוך קטעי טקסט בכיווניות המשנית (שמאל לימין)

ד.       החלפת מיקום סימני פיסוק בגבולות קטעי הטקסט בשפה המשנית.

אלגוריתם הנירמול (מהיצוג החזותי ליצוג הכרונולוגי) כלל:

ה.      צמצום שוליים של קטעי הכיווניות המשנית (שמאל לימין)

ו.        היפוך קטעי הכיווניות המשנית (שמאל לימין => ימין לשמאל)

ז.        הדבקת שורות ושחזור תוי הבקרה לשורה חדשה

להמשך בדיקת הישימות, קיים צורך להכין רשימה של מצבי טקסט לבדיקה, ולבחון האם ניתן להסתפק בפיענוח המשתמע (ללא צורך בהוספת תוי בקרה) עבור כל מצבי הבדיקה. בשלב זה של הבדיקות, טרם עלה הצורך להוסיף תוי בקרה למטרת רה-ארגון הטקסט בתצוגה.

התאמה למציאות בתעשיה

בישיבה שלשום צוין כי מלבד התמיכה בתהליכי מיון בישומים קיימים, יש להתחשב בשיקולים נוספים, אך שיקולים אלו לא פורטו. יש צורך להכין רשימה מפורטת של השיקולים הנוספים ולבחון האם וכיצד המודל ההיברידי עונה עליהם.

הצעה לתכנית עבודה

להלן עדכון הצעתי לתכנית עבודה להשלמת בדיקת הישימות:

שלב א הכנות: הכנת רשימת מצבי בדיקה (ע"י כל חברי הוועדה).

שלב ב בדיקות ישימות המודל ההיברידי, על ידי מעבר על כל מצבי הבדיקה (ע"י הח"מ)

שלב ג אימות: על ידי פיתוח (ע"י חברי הוועדה) של תוכנות לעריכת טקסטים המבוססות על המודל ההיברידי, ובדיקת התואמות בין ישומים

שלב ד ישום: שילוב המודל בסעיף 9 בת"י 1489. מומלץ להקדים את סעיף 9 לתחילת התקן, על מנת שהתקן יהיה ראוי לשמו (ארכיטקטורה ...).