השוואה בין המודלים

התכונות להן נדרש המודל כוללות:

א.      ארגון טקסט במצבי גלישה של קטעים בשפה המשנית בסדר קריאה מלמעלה כלפי מטה

ב.       תמיכה בתהליכי מיון בישומים קיימים הן ביצוג הלוגי והן ביצוג החזותי

ג.        תואמות ממשק ההפעלה לדרישות השימושיות.

הטבלה הבאה משווה בין שלשה מודלים: היצוג הכרונולוגי, היצוג החזותי והמודל ההיברידי:

 

הדרישה

היצוג הכרונולוגי

היצוג החזותי

המודל ההיברידי

ארגון הטקסט בסדר קריאה במצבי גלישה

-

תמיכה בתהליכי מיון המיושמים בשיטה הכרונולוגית

-

תמיכה בתהליכי מיון המיושמים בשיטה החזותית

-

תואמות ממשק ההפעלה לדרישות השימושיות

-