14 בנובמבר 2007

עריכת טקסטים דו-כיווניים רב-לשוניים

הצעה לשיפור השימושיות בתקינה

טיוטא להערות  - גירסא אינטראקטיבית (קיימת גם גירסא להדפסה)

אבי הראל – יו"ר הוועדה הטכנית לתקינה לשימושיות 1817

 

רקע

הוועדה הטכנית 2109 לתקינה לישומים דו-לשוניים בתוכנה ובאינטרנט הגדירה, בין השאר, את התקן ת "י 5194 - קווים מנחים למישק משתמש לוגי ליישומי עריכת טקסט דו -כיווני מאוגוסט 2002. בפועל, התקן מיושם כיום באופן חלקי בלבד. הקושי של המשתמש בישומים דו כיווניים נובע לא רק ממגבלות טכניות, אלא גם מטעויות באופן ההתחשבות במגבלות של המשתמש, קרי, בגורמי אנוש, קרי, שימושיות.

כוונה

מטרת מסמך זה להציג את בעיות השימושיות בתקן הקיים ולהציע שינויים שיאפשרו פתרון הבעיות הללו. הכוונה היא לפתח מסמך דרישות שיאושר על ידי וועדת התקינה לשימושיות 1817 ושיוגש לוועדה 2109 כהצעה לתוספות ושינויים בתקנים הקיימים והעתידיים. בהמשך, הכוונה היא להכין גירסא אינטראקטיבית שתקל על מפתחי מערכות ההפעלה והישומים להבין את היתרונות של שילוב גורמי אנוש בהגדרת הממשק למשתמש. על בסיס גירסא זו ניתן יהיה להגדיר תקן שיהיה מקובל על הקהילה הבינלאומית.

בעיות בתחום השימושיות

מדוע מערכת ההפעלה או ישום התוכנה לא הגן על המשתמש בפני טעות השימוש? זוהי השאלה עליה אני מנסה לענות במסמך זה. זוהי הבעיה אותה אני מבקש להגדיר ולפתור בתקינה.

מודל האינטראקציה בעריכה דו-כיוונות

מודל האינטראקציה בעריכת טקסטים נגזר ממודל פעילות פסיכו-מוטורית בתהליכים מורכבים, שקיבל תוקף במספר מחקרים בנושא אינטראקצית אדם-מכונה (Card et al., 1980).

פתרונות

לפתרון הבעיות הללו, מוצע ליישם מתודולוגיה, כולל עקרונות, כללי תיכון ושיטות מהתחום של הנדסת גורמי אנוש והנדסת שימושיות.

תכנית התקינה לשימושיות

 

תכנית התקינה כוללת שלשה יעדים עיקריים:

1.      הגדרת מבחן תוצאות (benchmark) שישמש כאמת מידה לאישור הזכאות לקבלת תו תקן

2.      אישור הצעת התקן לשימושיות על ידי וועדות התקינה 2109 ו-1817

3.      הוכחת התועלת של התקן המוצע.

מקורות בנושא שימושיות וגורמי אנוש

קישורים למאמרים בנושא דו-כיווניות