תכנית התקינה לשימושיות

תכנית התקינה כוללת שלשה יעדים עיקריים:

הגדרת מבחן תוצאות (benchmark) שיכלול אוסף של דוגמאות, כגון אלה שבאתר http://62.219.82.129/save/bidi_edit.htm . מבחן התוצאות ישמש כאמת מידה לאישור הזכאות לקבלת תו תקן. בין השאר, מבחן התוצאות ישמש גם לניסויי הוכחת התועלת של התקן המוצע.

אישור הצעת התקן לשימושיות על ידי וועדות התקינה 2109 ו-1817.

הוכחת התועלת של התקן המוצע. בשאיפה, תוצר התקינה יעבור תהליך של ניסויים על ידי על ידי מומחים לבדיקת שימושיות, בשיתוף עם האקדמיה. הניסויים יבדקו את השיפור המושג בזכות התקן הן בהתנסות ראשונית והן לאורך זמן.