מודל האינטראקציה בעריכה דו-כיוונות

 

הבסיס המחקרי

פעילות המשתמש משנה את אופיה עם הנסיון: ממצב של פעילות ברמת הפעולה הבודדת בשלב ההתנסות הראשונית, למצב של פעילות במקטעים בשלב רכישת המיומנות.

מאפייני כשל באינטראקציה

הגורמים העיקריים לקשיי משתמשים במערכות ובישומי תוכנה, אופיינו כבר בתחילת שנות השמונים. בין השאר, אופיינו שתי בעיות מרכזיות: בעיות שליטה וטעויות שימוש. שני סוגי בעיות אלו הינם רלבנטיים לסוגיית הטקסטים הדו-כיווניים.

משמעות לתפקיד עריכת טקסט

אחד מגורמי הקושי בשלב הלימוד הוא מכך שהאינדיקציות השונות ממוקמות באזורים שונים במחשב.

גורם קושי עיקרי לרכישת מיומנות פסיכומוטורית הוא כאשר תגובת המערכת לפעולת המשתמש תלויה במצב. במקרה כזה, המשתמש נאלץ לבחון את מצב המערכת לפני ביצוע הפעולה, על מנת לוודא שהמערכת נמצאת במצב המתאים. לדוגמא, מכיוון שהתגובה למקש אות תלויה במצבי המקלדת, המשתמש נאלץ לבחון את מצב המקלדת לפני לחיצה על מקש טקסט.

משמעות לעריכה דו-כיוונית

אחד הגורמים העיקריים לבעיות התמצאות הוא פעולות אוטומטיות, המיועדות להקל על המשתמש. בפועל, הפעולות האוטומטיות לעתים מפריעות למשתמש ללמוד להפעיל את המערכת כראוי.

ניתוח בעיית השימושיות

אופן הגדרת התנהגות התוכנה בדוגמא של אופיס (אבל גם בתוכנות אחרות) נוגדת מספר כללי יסוד לאבטחת שימושיות