הצעה לתכנית עבודה

להלן הצעתי לתכנית עבודה להשלמת בדיקת הישימות:

שלב א הכנות: השלמת התוכנה בדלפי 5 (ע"י הח"מ) והכנת רשימת מצבי בדיקה (ע"י כל חברי הוועדה).

שלב ב בדיקות ישימות הכיווניות המשתמעת, על ידי מעבר על כל מצבי הבדיקה (ע"י הח"מ)

שלב ג אימות: על ידי פיתוח (ע"י חברי הוועדה) של תוכנות לעריכת טקסטים המבוססות על המודל ההיברידי, ובדיקתן.