מהלך הבדיקה

הבודקים: הניסוי מתבצע על ידי בודקים שמתנדבים להשתמש בשתי השיטות להכנסה ועריכה של טקסטים מוכנים מראש.

ניהול הניסוי: הניסוי מתבצע בעזרת תוכנה לניהול הניסוי. הבודקים יורידו את תוכנת ניהול הניסוי הכוללת את תוכנת EZBD והוראות הפעלה מאתר האינטרנט, מהכתובת
http://www.standards.har-el.com/Projects/BiDi/index.html .

תכנית הניסוי: תוכנת ניהול הניסוי תגריל את הטקסטים, על מנת לאפשר חקירת תהליך הלמידה, ותגיש אותם לבודקים אוטומטית על פי סדר ההגרלה.

איסוף נתונים: במהלך ההפעלה נוצרים קבצי לוג שישמשו לעיבודים סטאטיסטיים.

הבודקים יתבקשו להזין לתכנת ניהול הניסוי את שמם, שישמש לזיהוי הקבצים.