היעדאבטחת מודעות השומעים לסוג האירוע

 

גורם הכשל הסבר המענה בתקן 62241 המענה בתקן 60601-1-8 המענה בהצעה לקניין רפואי

א. קיימת התרעה קולית דומה למצבים אחרים, שכיחים יותר

הכוונה היא לבלבול של השומעים, שטועים בכך שהם מייחסים את ההתרעה לאירועים אחרים. לדוגמא, השומעים סבורים שמדובר ברכב הצלה, כיבוי אש או משטרה..

     

ב. מצב ההתרעה אינו מתעדכן

הכוונה היא למצב שתנאי ההתרעה השתנו, למשל, מפני שניתן טיפול לחולה, אבל ההתרעה נמשכת, למשל, מפני שאף אחד לא התפנה לאשר אותה