היעדאבטחת מובחנות ההתרעה

 

גורם הכשל הסבר המענה בתקן 62241 המענה בתקן 60601-1-8 המענה בהצעה לקניין רפואי
א.  ההתרעה אינה מובחנת מרעשי רקע

הכוונה היא להתרעה בסביבה של מכשור שמשמיע קולות בהפעלה שוטפת, כאשר קולות ההתרעה אינם מובחנים היטב מהקולות שברקע. לדוגמא, רכב כבד בתנועה לאחור, בסביבה של התרעות בנושאי תקשורת, או מוניטור במתקן בו מתבצעות עבודות בינוי רועשות

http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_City_Refinery_(BP)