היעדאבטחת הערך הדיאגנוסטי של ההתרעה

הכוונה היא להבטיח שהשומע יזהה את מאפייני האיום באופן מיידי, מתוך שמיעת קולות ההתרעה בלבד, על ידי מיפוי ישיר מההתרעה לאיתור מקור האיום.

 

זאת, על ידי אפנון קול ההתרעה בפרמטרים של האיום, אליהם צריכים השומעים להתייחס כשהם בוחרים בדרך תגובה. כשל במודעות למאפיינים גורם לכך שהשומעים אינם מגיבים תמיד בזמן, וברצינות הראויה.

 

גורם הכשל

הסבר

המענה בתקן 60601-1-8

א.  ריבוי התרעות בלתי ממוקדות

הכוונה היא למצב של הצפת מידע כללי, שאינו מצביע על גורם ההתרעה. לדוגמא

http://en.wikipedia.org/wiki/LAPA_flight_3142

http://en.wikipedia.org/wiki/Helios_Airways_Flight_522

Hollnagel, E. & Niwa, Y. (2001). Enhancing operator control by adaptive alarm presentation. International Journal of Cognitive Ergonomics, 5(3), 367-384.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island_accident

 

Rational for 6.2 Intelligent alarm systems
 

ב.  השומעים אינם מודעים לתזמון האיום

הכוונה היא להערכת הזמן עד לרגע הקריטי. לדוגמא, כמה זמן נותר עדיין עד לנפילת טיל אויב, או עד למצב בלתי הפיך של חולה במצב קריטי

Rational for 6.2 Intelligent alarm systems

ג.  השומעים אינם מודעים לאחריותם בתגובה לאיום

הכוונה היא להבטיח שהשומעים יבחינו בין איום כללי, שמתייחס אל תחום אחריות של שומעים אחרים, לבין איום קריטי. לדוגמא, במקרים של חלוקת אחריות בחדר הבקרה במחלקה בבית חולים על מספר מוניטורים

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a776346411~db=all~jumptype=rss

Smith, A. F., Mort,  M., Goodwin D. and Pope, C., 2003, Making monitoring 'work': human–machine interaction and patient safety in anaesthesia, Anaesthesia 58 (11), 1070–1078

 

Annex E

 

התקן מנחה לגבי מאפייני התרעות בדיבור, אבל אינו מנחה מתי להעדיף אותו על צלילים

ד.  אי התאמה לתפקיד

הכוונה היא למצב של ריבוי התרעות, כאשר ההתרעות אינן מותאמות לחומרת הבעיה בתחום האחריות של קהל היעד. לדוגמא http://www.ctlab.org/documents/SchedulingOfActionsAndRelianceOnWarningsHFES1999-Abstract.pdf

Seagull, F. J., Xiao, Y., Mackenzie, C. F., & Wickens, C. D. (2000). Auditory alarms: From alerting to informing. Proceedings of the International Ergonomics Society and the Human Factors Society (1-223-1-226). Santa Monica CA: Human Factors and

Ergonomics Society.

 

 

ה.   אי התאמה לכישורי התפיסה של קהל היעד

הכוונה היא למצבים בהם המפעילים אינם כשירים להבחין בין סוגי התרעות. דוגמאות:

http://www.ctlab.org/documents/Why%20better%20operators%20receive%20worse%20warnings.pdf

Sanderson, P., 2006, Auditory displays in healthcare, User Experience Magazine: Volume 5, Issue 3