היעד אבטחת התנהגות בטיחותית

 

גורם הכשל הסבר

המענה בתקן 60601-1-8

א.      חוסר התייחסות השומע במקרים של ריבוי התרעות שווא

 

הכוונה היא למניעת התרעות שווא, שגורמת לחוסר אמון של השומעים במערכת, לדוגמא

Lawless, S.T. (1994). Crying wolf: false alarms in a pediatric intensive care unit. Critical Care

Medicine, 22(6), 981-985.

Bernstein, A.S., 1998, The end of false alarms?, NFPA Journal, Jan./Feb. 1998

Proulx, G., 2000, Why do building occupants ignore fire alarms? National Research Council of Canada, December 2000, ISSN 1206-1220

 

 
ב. התרעות טורדניות

הכוונה היא להתרעות שווא שיוצרות הפרעה לפעילות חירום של קהל היעד

Kitteringham, G., 2007, Nuisance alarms, NFPA Journal, Mar./Apr. 2007

 

 
ג.      גורם הכשל התרעות שווא במתכוון

הכוונה היא להתנהגות הציבור כמו בסיפור המקורי על הרועה שהתריע "זאב, זאב". דוגמא התרעת שחר אדום בטלפון הסלולארי http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3262558,00.html