היעד אבטחת מודעות השומעים לסוג האירוע

 

גורם הכשל

הסבר

המענה בתקן 60601-1-8

א. קיימת התרעה קולית דומה למצבים אחרים, שכיחים יותר

הכוונה היא לבלבול של השומעים, שטועים בכך שהם מייחסים את ההתרעה לאירועים אחרים. לדוגמא, השומעים סבורים שמדובר ברכב הצלה, כיבוי אש או משטרה..

6.1 ALARM CONDITION
 

ב. מצב ההתרעה אינו מתעדכן

הכוונה היא למצב שתנאי ההתרעה השתנו, למשל, מפני שניתן טיפול לחולה, אבל ההתרעה נמשכת, למשל, מפני שאף אחד לא התפנה לאשר אותה

Rational for 6.2 Intelligent alarm systems