היעד אבטחת מובחנות ההתרעה

 

גורם הכשל הסבר

המענה בתקן 60601-1-8

א.  ההתרעה אינה מובחנת מרעשי רקע

הכוונה היא להתרעה בסביבה של מכשור שמשמיע קולות בהפעלה שוטפת, כאשר קולות ההתרעה אינם מובחנים היטב מהקולות שברקע. לדוגמא, רכב כבד בתנועה לאחור, בסביבה של התרעות בנושאי תקשורת, או מוניטור במתקן בו מתבצעות עבודות בינוי רועשות

http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_City_Refinery_(BP)