היעד הגנה בפני מצבים חריגים

 

גורם הכשל הסבר

המענה בתקן 60601-1-8

א.  המערכת אינה מספקת התרעת תקלה הכוונה היא למצבי מערכת שאינם סבירים בתפעול שגרתי, שעלולים לגרום למצבי סיכון, מפני שמתכנני המערכת לא נתנו את דעתם עליהם די הצורך, או שמתכנני המערכת לא נתנו דעתם לכך שהמפעיל ישמע ויזהה את המצב החריג. לדוגמא http://en.wikipedia.org/wiki/Air_France_Flight_296 .

6.1 ALARM CONDITION

6.8.2 Reminder Signal

6.8.3 Global Inactivation

6.10 Non-latching ...
 

ב.  המערכת מתריעה על מצב חריג, למרות שאין בו סכנה הכוונה היא למצבים חריגים במערכת, שהמתכנן חשב שאינם סבירים, וחשב שצריך להתריע על קיומם, אבל במציאות, מצבים אלו מתרחשים וגורמים להתרעות שווא. לדוגמא, כאשר מפעילי EKG מייחסים בטעות אינדיקציה של בעיה רפואית לתקלה במכשיר.

6.8 Inactivation States