עדכון ‏06 דצמבר 2009 ‏ - מדריך להערכת תקני שמישות  -ו"ט 1817 לשמישות של מכון התקנים

למי מיועד מדריך זה?

מדריך זה מיועד לחברי קבוצות עבודה (וועדות מומחים) שפועלות במסגרת מכון התקנים הישראלי לחיבור תקנים ישראליים או לאימוץ תקנים בינלאומיים.

מתי להשתמש בו?

לתקן הנבדק יש בדרך כלל מספר מטרות. אם התקן כולל דרישות לגבי תפעול המוצר, המערכת או השירות, או לגבי השימוש בהם, אז יש מקום לבדוק ולהעריך את טיב הדרישות, כאשר מטרת הבדיקה היא לקבוע באיזו מידה התקן מבטיח שהשימוש במוצר ובמערכת יהיה פשוט וקל, ושהתפעול יהיה חסין בפני טעויות משתמש. המדריך מיועד לשימוש כמסגרת להערכת ההתאמה של התקן הנבדק לצרכי המשתמשים במערכות, מוצרים או שירותים בהם התקן עוסק.

תיאור הצורך

גורם מרכזי לקשיים ולטעויות בשימוש במערכות הינו התחשבות בלתי מספקת של מפתח המערכת במגבלות המשתמשים. מגבלות המשתמשים מתבטאות לעתים בחוסר הבנה בסיסית של פונקציות המערכת ושל אופן פעולתה, ובמקרים רבים גם בטעויות בשימוש ובהפעלה.

התקן הממוצע אינו מתמודד עם בעיית ההתחשבות במגבלות המשתמשים, והוא נמנע מהנחיות מפורשות בנושאים הללו. תקנים רבים מניחים שניתן להשיג את יעדי השמישות של מערכת או שירות על ידי הנחית היצרן או ספק השירות לבצע פעולות מסוימות במהלך הפיתוח, במסגרת תהליך של אבטחת איכות. הנחה זו תואמת את מדריך 53 שלISO/IEC   . ההנחה היא שהתקן הוא מעין הסכם המחייב את כל הנוגעים בדבר, כולל היצרן וכולל המשתמש. הנחה זו אינה עומדת במבחן המציאות. בפועל, הסכם מעין זה הוא חד צדדי, כי המשתמש אינו מסוגל לעמוד בתנאים שנכפים עליו. תהליך אבטחת האיכות מאפשר אמנם ליצרן לבחון את עצמו במהלך הפיתוח, אבל הוא אינו מבטיח שהמשתמש ידע כיצד להפעיל את המערכת בכל מצב, ואינו מונע טעויות משתמש.

 באיזה סוגי תקנים מדובר?

תקנים מיועדים להבטיח איכות מינימאלית למערכות, מוצרים, שירותים ותהליכים (להלן – מושאי התקן).

מהו תקן אפקטיבי?

תקן אפקטיבי זהו תקן שמסוגל למנוע כשלים מוכרים וידועים מראש. האפקטיביות של תקן נקבעת על ידי יכולתו לפסול את מושאי התקן על סמך הכשלים הללו. דוגמאות:

v     תקן שמגדיר תהליכי תפעול (לדוגמא IEC 62241) הוא אפקטיבי אם הוא מתייחס לפגמים מוכרים בתהליכי התפעול, ואם ההנחיות בו פוסלות את המכשיר על סמך הפגמים הללו

v     תקן שמגדיר תהליכי פיתוח (לדוגמא ISO 9241-210) הוא אפקטיבי אם הוא מנחה מתי וכיצד לבצע פעולות מסוימות במהלך הפיתוח, ואם ידוע שחריגה מהנחיות אלו גורמת לפגיעה באיכות תוצר הפיתוח

v     תקן שמגדיר תהליך בדיקה (לדוגמא  ISO 20282-2 ) הוא אפקטיבי אם הוא מנחה כיצד לבצע את תהליך הבדיקה, ואם ניתן להצביע על מערכות לקויות שעשויות להיכשל בבדיקה על פי התקן.