עדכון ‏06 דצמבר 2009 ‏ - מדריך להערכת תקני שמישות  -ו"ט 1817 לשמישות של מכון התקנים

הכנת התשתית להערכת התקן 

התשתית להערכת התקן כוללת רשימה של סיכונים בגין אופני כשל מוכרים של מושאי התקן. להכנת הרשימה יש צורך להגדיר תרחישי כשל אופייניים על בסיס דוגמאות, הממחישות את הסיכונים. תרחישי הכשל תלויים בסוג התקן:

התשתית להערכת תקנים למערכות, מוצרים ושירותים

התשתית להערכת תקנים למערכות, מוצרים ושירותים צריכה להגדיר את צורכי המשתמש ואת המכשולים העומדים בפניו. המכשולים מתוארים בעזרת תרחישי כשל, כאשר אלו מתייחסים לתרחישי תפעול אופייניים. לפיכך, התשתית להערכת תקנים מסוג זה צריכה לכלול שלש שכבות:

·          שכבת בסיס: הגדרת תרחישי השימוש במושא התקן (פירוט)

·          שכבת ביניים: הגדרת מאפייני הכשל (פירוט)

·          שכבת על: הגדרת גורמי הכשל (פירוט)

דוגמא להמחשת ההבדלים והקשרים בין שלשת השכבות

התשתית להערכת תקנים לתהליכי פיתוח ותהליכי בדיקה

התשתית להערכת תקנים לתהליך צריכה להגדיר את יעדי התהליך ואת המכשולים העומדים בפניו. המכשולים מתוארים בעזרת תרחישי כשל, כאשר אלו מתייחסים לשלבים בתהליך. לפיכך, התשתית צריכה לכלול שלש שכבות:

·         שכבת הבסיס: תיאור התהליך (להשלים)

·         שכבת ביניים: תרחישי כשל בשלבי הפיתוח או הבדיקה  (להשלים)

·         שכבת על: גורמי הכשל  (להשלים).