עדכון ‏06 דצמבר 2009 ‏ - מדריך להערכת תקני שמישות  -ו"ט 1817 לשמישות של מכון התקנים

בחינת האפקטיביות של התקן

אפקטיביות התקן מוגדרת כיכולת התקן למנוע את אופני הכשל הידועים, ולכן האפקטיביות יכולה להיבחן על סמך עבודת ההכנה, המגדירה את גורמי הכשל. שיקולים בהערכת הנחיות התקן כוללים:

·         התאמה לקהל היעד (הסבר)

·         התאמה לסוג הלקוח (הסבר)

·         התייחסות אל רמות שונות של התמחות בשימוש והפעלת המערכת (הסבר)

·         אבטחת כיסוי כל הסיכונים המוכרים (הסבר) בכל תרחישי ההפעלה הסבירים (הסבר)

·         הנחיות למניעת טעויות משתמשים (הסבר)

·         רמת פירוט גבוהה בהנחיות (הסבר)

·         ביסוס מחקרי (הסבר)

·         קיום מבחן הוכחה על ידי בדיקות שמישות (הסבר)

 

את ממצאי הבחינה אפשר לסכם בטבלה לפי הדוגמא הבאה:

 

הנחיה להגנה בפני גורם הכשל

רלבנטיות
 לתקן הנדון

איזה מענה התקן נותן למניעת גורם הכשל

5. התקן נותן הנחיות מחייבות

4. התקן נותן הדרכה בנושא

3. התקן מספק אזהרה

2. התקן מציין שיש בעיה

1. התקן אינו מזכיר את הנושא

פעילות מכינה

 

 

 

 

 

 

בהתקנה: תיעוד שינוי קונפיגורציה

X

-

-

-

-

-

באיתחול: פרסום ערכי ברירת מחדל

 

 

 

 

 

X

בשינוי יעוד: אינדיקציה לשינוי הסביבה

 

 

 

 

 

X

בהדרכה: לשלב ההיכרות עם המערכת

 

 

 

 

X

 

בהדרכה: להכרת מצבים חריגים

 

 

 

 

 

X

תפעול שוטף

 

 

 

 

 

 

גישה מהירה לפונקציה עיקרית

 

 

 

X

 

 

ברירת מחדל תואמת למצב

 

 

X

 

 

 

הנחיה לבחירת אופציה

 

X

 

 

 

 

חסימת מצבי בלת"ם

 

 

 

 

 

X

תפעול במצב חריג

 

 

 

 

 

 

אינדיקציה לשינוי מצב בגלל תקלה

 

X

 

 

 

 

אינדיקציה לשינוי בגלל טעות מפעיל

 

 

 

X

 

 

תפעול במצבי בלת"ם

 

 

 

 

 

 

איתור תקלות בהקלטת נתוני תפעול

 

 

 

 

 

X

דיווח שוטף על מצבי בלת"ם

 

 

 

 

 

X

הדרכה לתפעול במצבי בלת"ם

 

 

 

 

 

X